تعداد مقالات: 296
26. مقایسه‌ی اثربخشی یادگیری خود‌تنظیم و درمان دارویی در کاهش نشانگان اختلال کاستی توجه/بیش‌فعالی دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 7-32

حسن اسحاقی گرجی؛ محمد علی محمدی فر؛ علی اکبر امین بیدختی؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی


28. مقایسه تصمیم‌گیری اخلاقی، پیش‌بینی هیجان اخلاقی، سبک حل مسأله اجتماعی در دانش‌آموزان تک والدی و عادی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 7-19

عادله اصلی پور؛ حسین کاویان فر؛ مهناز خسروجاوید؛ سهیلا هاشمی


30. بررسی رابطه بین هوش معنوی و مؤلفه‌های آن با عملکرد شغلی معلمان شهرستان اصلاندوز

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 7-21

نجف اسدزاده هیر؛ بهناز مهاجران؛ علیرضا قلعه‌ای؛ افشین دیوبند؛ پریسا جوادی


31. مقایسه پیشرفت تحصیلی، درگیری تحصیلی، سرسختی و ادراک محیط کلاس دانش‌آموزان دختر و پسر پایة سوم تجربی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 7-25

فوزیه الهام پور؛ حمزه گنجی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


33. رابطه نگرش فرزند نسبت به والدین با میزان گرایش به ارتباط با جنس مخالف و سطح سازش‌یافتگی در دختران نوجوان

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 7-29

عباسعلی حسین خانزاده؛ زهره آهنگرقربانی؛ فاطمه بهزادفر؛ سیده زهرا سیدنوری؛ محبوبه طاهر


35. اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای (TDCS) بر بهبود کارکردهای شناختی و حل مسأله در دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 20-38

سیف الله آقاجانی؛ مینا طاهری فرد؛ جابر علیزاده گورادل


36. همبسته های هویت یابی فردی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی شهرستان اردبیل

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 21-38

نادر حاجلو؛ علی رضایی شریف؛ شهرام واحدی


39. مقایسه‌ی پیشرفت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دو گروه از دانش‌آموزان بی‌سرپرست و دارای سرپرست

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-36

سجاد بشرپور؛ فاطمه قربانی؛ اکبر عطادخت؛ اسماعیل سلیمانی


40. نقش راهبردهای فراشناختی خواندن و عادت های مطالعه در انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 22-36

زبیده پورطاهریان؛ معصومه خسروی؛ محمدعلی محمدی فر


41. تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر توانایی استدلال ریاضی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 22-37

غلامعلی احمدی؛ ابراهیم ریحانی؛ ندا نخستین روحی


43. نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با انگیزش پیشرفت

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 22-42

یوسف دهقانی؛ سید علی افشین؛ فریده سادات حسینی؛ مهری سعیدی


44. رابطه ی مؤلفه های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 23-38

جلیل باباپور خیرالدین؛ حمید پورشریفی؛ تورج هاشمی؛ عزت اله احمدی


45. رابطهی سبک مدیریت کلاس معلمان با انگیزش و پیشرفت ریاضی دانشآموزان پنجم ابتدایی

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 23-41

سعید آریاپوران؛ فرامرز عزیزی؛ حسن دیناروند


46. تأثیر آموزش مهار ت های نظم دهی هیجانی بر مؤلفه های اضطراب در دختران دبیرستانی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 23-37

پونه باطنی؛ عباس ابوالقاسمی؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ محمود هرمزی


50. مقایسه‌ی فشار اجتماعی و حساسیت به طرد در دانش‌آموزان با و بدون لکنت زبان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 24-38

ابوالفضل پلنگی؛ یاسر حبیبی؛ محمد علی قاسمی نژاد