نویسنده = زهرا رستم اوغلی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی روش نگرانی مشترک بر بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان قربانی قلدری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 143-161

محمد نریمانی؛ محمدعلی قاسمی‌نژاد؛ زهرا رستم اوغلی