نویسنده = عظیم امیدوار
تعداد مقالات: 4
1. رابطه‌ی چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه پایه دوم شهر اردبیل

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 47-59

عظیم امیدوار؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه


2. تأثیرآموزش براساس تربیت بدنی رشدی بر حافظه کاری دانش آموزان مقطع ابتدایی

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 83-101

عظیم امیدوار؛ امیر دانا؛ امیر حمزه سبزی؛ محمد پورپناهی کل تپه


3. اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر سبک حل مساله‏ی (کارآمد و ناکارآمد) دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 83-99

علی شیخ الاسلامی؛ عظیم امیدوار