نویسنده = وحید فلاحی
تعداد مقالات: 3
1. نقش فرهنگ سازمانی مدرسه و خودتنظیمی در پیش بینی انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 113-130

وحید فلاحی؛ نیلوفر میکائیلی؛ اکبر عطادخت


3. بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه همدلی و همدردی در دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 115-129

محمد نریمانی؛ وحید فلاحی؛ یاسر حبیبی؛ بهمن زردی