نویسنده = حسین جناآبادی
تعداد مقالات: 2
1. نقش فرهنگ مدرسه در پیش بینی احساس تعلق به مدرسه دانش آموزان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 278-287

انیس نیکدل تیموری؛ حسین جناآبادی


2. رابطه اهداف پیشرفت با احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 99-119

فائزه شریفی؛ افسانه مرزیه؛ حسین جناآبادی