نویسنده = حسن اسدزاده
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش والدینی بار کلی بر کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان پیش‌دبستانی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 82-103

فرامرز سهرابی؛ حسن اسدزاده؛ زهره عربزاده کوپانی


2. مقایسه ی اثربخشی شیوه های ارائه و تهیه ی نقشه های مفهومی بر درک مطلب

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 125-143

علی سعیدی؛ علی اکبر سیف؛ حسن اسدزاده؛ صغری ابراهیمی قوام