نویسنده = اسحق رحیمیان بوگر
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهار ت های زندگی در دانش آموزان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 144-163

محمود نجفی؛ ایمان ا... بیگدلی؛ غلامرضا دهشیری؛ اسحق رحیمیان بوگر