نویسنده = محمد نریمانی
تعداد مقالات: 12
1. بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه همدلی و همدردی در دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 115-129

محمد نریمانی؛ وحید فلاحی؛ یاسر حبیبی؛ بهمن زردی


2. بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با سوءمصرف مواد در بین دانش‌آموزان متوسطه شهر سمنان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 132-145

محمد نریمانی؛ مجتبی رجب پور؛ عذرا احمدی؛ حسن یاقوتی زرگر؛ زهرا رستم‌اوغلی


5. نقش عوامل روان‌شناختی در پیش‌بینی اختلال پرخوری

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 86-105

محمد نریمانی؛ محمد علی قاسمی نژاد


7. مقایسه ی پنج عامل بزرگ شخصیتی و خودکارآمدی در دانش آموزان تیزهوش و عادی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 164-180

محمد نریمانی؛ مجتبی عینی؛ حمیدرضا دهقان؛ حانیه غلامزاده؛ مجید صفارینی


8. مقایسه ی سبک های فرزند پروری و اختلالات خوردن در دانشآموزان تیز- هوش و عادی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 138-154

محمد نریمانی؛ اصغر پوراسمعلی؛ مرتضی عندلیب کورایم


10. اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر خودکارآمدی و ابعاد آن در دان شآموزان ADHD دارای نشانههای

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 57-73

سعید رجبی؛ عباس ابوالقاسمی؛ محمد نریمانی؛ فاطمه قائمی


11. اثربخشی آموزش ایمنسازی روانی برکاهش استرس، اضطراب و افسردگی دانشآموزان دختر مقطع پیشدانشگاهی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 101-117

محمد نریمانی؛ شهناز حسن زاده؛ عباس ابوالقاسمی


12. مقایسه ابعاد درونی و بیرونی سبکهای تفکر دانشآموزان نابینا و بینا

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 108-118

محمد نریمانی؛ اسماعیل سلیمانی؛ عباس ابوالقاسمی