نویسنده = محمود نجفی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش به روش سؤالات هدفمند بر عملکرد ریاضی و تفکر

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 240-252

سید سعید واعظ فر؛ محمد علی محمدی فر؛ محمود نجفی


2. پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهار ت های زندگی در دانش آموزان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 144-163

محمود نجفی؛ ایمان ا... بیگدلی؛ غلامرضا دهشیری؛ اسحق رحیمیان بوگر