نویسنده = حسن زارعی‌محمودآبادی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری بر هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 26-42

کاظم برزگر بفرویی؛ اکرم‌السادات هاشمی؛ حسن زارعی‌محمودآبادی