نویسنده = محمد نریمانی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر مهارت حل مسأله و عزت نفس دانش آموزان پایه یازدهم مشگین شهر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 91-107

افراسیاب پورحسین؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ مسعود حجازی؛ محمد نریمانی


2. شیوع داغدیدگی آسیب زا و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان ایرانشهر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 221-233

نصراله معینی؛ سجاد بشرپور؛ نادر حاجلو؛ محمد نریمانی