نویسنده = کاظم برزگر بفرویی
تعداد مقالات: 4
1. نقش چشم‌انداز زمان در هیجان تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 153-172

سمیرا فرزین؛ کاظم برزگر بفرویی؛ مریم فقیهی


2. اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری بر هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 26-42

کاظم برزگر بفرویی؛ اکرم‌السادات هاشمی؛ حسن زارعی‌محمودآبادی


4. ویژگی های روان سنجی پرسش نامه ی محیط یادگیری سازنده گرا

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 6-24

کاظم برزگر بفرویی؛ علی شیخ الاسلامی