نویسنده = محمد نریمانی
تعداد مقالات: 6
2. اثربخشی درمان‌های شناختی-رفتاری و مثبت نگر بر عملکرد اجتماعی-انطباقی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان کمال‌گرا

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 240-260

آذر کیامرثی؛ محمد نریمانی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ نیلوفر میکاییلی


3. نقش هوش اخلاقی و ادراک خطر در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی و اهمال‌کاری دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 124-145

محمد نریمانی؛ گلاویژ محمدی؛ نسرین الماسی راد؛ جهانگیر محمدی


4. اثربخشی روش نگرانی مشترک بر بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان قربانی قلدری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 143-161

محمد نریمانی؛ محمدعلی قاسمی‌نژاد؛ زهرا رستم اوغلی


5. بررسی تأثیر توانبخشی شناختی بر بهبود نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دارای اختلال ADHD

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 118-134

محمد نریمانی؛ اسماعیل سلیمانی؛ نرگس تبریزچی


6. مقایسه‌ی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 139-155

محمد نریمانی؛ زرار محمدامینی؛ عادل زاهد؛ عباس ابوالقاسمی