نویسنده = زهره آهنگرقربانی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه نگرش فرزند نسبت به والدین با میزان گرایش به ارتباط با جنس مخالف و سطح سازش‌یافتگی در دختران نوجوان

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 7-29

عباسعلی حسین خانزاده؛ زهره آهنگرقربانی؛ فاطمه بهزادفر؛ سیده زهرا سیدنوری؛ محبوبه طاهر