کلیدواژه‌ها = سرمایه‌ی روان‌شناختی
تعداد مقالات: 1
1. نقش سرمایه‌ی روان شناختی در کاهش سکوت سازمانی دبیران مدارس شهر خرم‌آ‌باد

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 130-158

ایرج نیک پی؛ سعید فرحبخش؛ مریم زندکریمی