کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: بهزیستی روان‌شناختی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط تنظیم هیجان و تاب‌آوری با بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 51-72

اسماعیل سلیمانی؛ یعقوب حبیبی