کلیدواژه‌ها = هیجان تحصیلی
تعداد مقالات: 3
1. نقش چشم‌انداز زمان در هیجان تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 153-172

سمیرا فرزین؛ کاظم برزگر بفرویی؛ مریم فقیهی


2. اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری بر هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 26-42

کاظم برزگر بفرویی؛ اکرم‌السادات هاشمی؛ حسن زارعی‌محمودآبادی


3. رابطه ریتم‌های زیستی با هیجان‌های تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع اول راهنمایی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 88-103

اسماعیل سعدی پور؛ فاطمه‌سادات گرامی