کلیدواژه‌ها = اضطراب
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر آموزش مهار ت های نظم دهی هیجانی بر مؤلفه های اضطراب در دختران دبیرستانی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 23-37

پونه باطنی؛ عباس ابوالقاسمی؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ محمود هرمزی


3. اثربخشی آموزش ایمنسازی روانی برکاهش استرس، اضطراب و افسردگی دانشآموزان دختر مقطع پیشدانشگاهی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 101-117

محمد نریمانی؛ شهناز حسن زاده؛ عباس ابوالقاسمی