کلیدواژه‌ها = افسردگی
تعداد مقالات: 6
6. اثربخشی آموزش ایمنسازی روانی برکاهش استرس، اضطراب و افسردگی دانشآموزان دختر مقطع پیشدانشگاهی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 101-117

محمد نریمانی؛ شهناز حسن زاده؛ عباس ابوالقاسمی