کلیدواژه‌ها = خودپنداره تحصیلی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی با نقش واسطه ای انگیزش مشارکت ورزشی در بین دانش ‏آموزان

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 167-186

نسرین عزیزیان کهن؛ ماهرخ دهقانی؛ فهیمه مومنی فر


2. نقش نگرش‌های ناکارآمد و خودپنداره تحصیلی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 77-91

آناهیتا راست روشن طبیبی؛ عیسی محمدی


3. مقایسه‌ی پیشرفت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دو گروه از دانش‌آموزان بی‌سرپرست و دارای سرپرست

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-36

سجاد بشرپور؛ فاطمه قربانی؛ اکبر عطادخت؛ اسماعیل سلیمانی