کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 19
1. مقایسه پیشرفت تحصیلی، درگیری تحصیلی، سرسختی و ادراک محیط کلاس دانش‌آموزان دختر و پسر پایة سوم تجربی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 7-25

فوزیه الهام پور؛ حمزه گنجی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


2. رابطه پیشایندهای عواطف تحصیلی، هویت تحصیلی و اهداف پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 91-112

حمید فرامرزی؛ ناصر بهروزی؛ فاطمه فرزادی


4. بررسی ویژگی‌های پیشرفت تحصیلی، تبار خانوادگی - اجتماعی و سلامت روان در نوجوانان بزهکار

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 214-239

فاطمه کربلائی؛ غلامعلی افروز؛ مهوش رقیبی


5. پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان SEQ-C

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 66-82

لیلا امیریان؛ تقی زوار؛ جواد مصرآبادی


8. پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان براساس خودپنداشت تحصیلی و مسند مهارگری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 102-115

افسانه لطفی عظیمی؛ فریبرز درتاج؛ غلامعلی افروز؛ محترم نعمت طاوسی


11. مقایسه‌ی پیشرفت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دو گروه از دانش‌آموزان بی‌سرپرست و دارای سرپرست

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-36

سجاد بشرپور؛ فاطمه قربانی؛ اکبر عطادخت؛ اسماعیل سلیمانی


14. الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی، جهت گیری هد فهای پیشرفت و هوش معنوی در درس زیست شناسی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 118-136

جمال عاشوری؛ شهنام آزاد مرد؛ سیده سمیه جلیل آبکنار؛ مهدی معینی کیا


18. فراتحلیل پژوهشهای انجام یافته در خصوص نقش الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 93-107

مسعود گنجی؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا


19. بررسی ارتباط دست برتری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره راهنمایی

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 7-26

احمد علی پور؛ شهلا کلانتریان