کلیدواژه‌ها = عملکرد خانواده
تعداد مقالات: 4
3. نقش عملکرد خانواده و خودکارآمدی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 117-131

محمد علی محمدی فر؛ سکینه کاظمی‌؛ الهه زارعی مته کلایی


4. رابطه ی رفتار مطلوب انضباطی با عملکرد خانواده، منبع کنترل و عزت نفس دانشآموزان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 114-134

غلامعلی یوسلیانی؛ مجتبی حبیبی؛ اسماعیل سلیمانی