کلیدواژه‌ها = فراشناخت
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌یابی ساختاری رابطه‌ی خودکارآمدی، فراشناخت با ارزیابی حل مسأله‌ی دانش‌آموزان متوسطه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 106-121

صادق نصری؛ بهرام صالح صدق پور؛ منوچهر چراغیان رادی


2. رابطه ی مؤلفه های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 23-38

جلیل باباپور خیرالدین؛ حمید پورشریفی؛ تورج هاشمی؛ عزت اله احمدی