کلیدواژه‌ها = اضطراب امتحان
تعداد مقالات: 10
1. نقش نگرش‌های ناکارآمد و خودپنداره تحصیلی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 77-91

آناهیتا راست روشن طبیبی؛ عیسی محمدی


4. مقایسه اثربخشی مداخله‌ فراشناختی و خودآموزی‌کلامی مایکنبام بر اضطراب‌امتحان دانش‌آموزان دختر‌ دبیرستانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 48-64

سجاد طاهرزاده قهفرخی؛ صغری ابراهیمی‌قوام؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور


5. نقش باورهای فراشناختی در پیش بینی نگرانی آسیب شناختی (مرضی) دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب امتحان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 86-101

مجید محمودعلیلو؛ یزدان موحدی؛ هانیه خرازی نوتاش


8. تأثیرآموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 131-144

ابوالقاسم یعقوبی؛ حسین محققی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ کامران گنجی؛ ناهید الفتی


10. فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی بر میزان اضطراب امتحان در ایران باروش روزنتال و رابین

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 99-118

حمیدرضا عریضی؛ احمد عابدی؛ سیدحبیب اله احمدی فروشانی