کلیدواژه‌ها = یادگیری حرکتی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر انگیزشی بازخورد عمومی و غیرعمومی بر یادگیری حرکتی دانش-آموزان دختر دوازده ساله

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 148-162

لیلی علیزاده؛ فاطمه سادات حسینی؛ حدیث صفری


2. تأثیرآموزش براساس تربیت بدنی رشدی بر حافظه کاری دانش آموزان مقطع ابتدایی

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 83-101

عظیم امیدوار؛ امیر دانا؛ امیر حمزه سبزی؛ محمد پورپناهی کل تپه