کلیدواژه‌ها = سازگاری
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر مشارکت والدین بر کیفیت زندگی تحصیلی و سازگاری دانش آموزان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 79-90

عیسی برقی؛ پیمان گرایی گراوند


4. نقش ابعاد شخصیتی و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی رفتارهای سازگارانه نوجوانان زورگو

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 136-153

شهاب ولیزاده شفق؛ شهنام آزادمرد؛ عباس ابوالقاسمی؛ جلیل حاجیلو


5. نقش عملکرد خانواده و خودکارآمدی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 117-131

محمد علی محمدی فر؛ سکینه کاظمی‌؛ الهه زارعی مته کلایی


7. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری فرزندان شاهد و ایثارگر

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 44-57

محمد حاتمی؛ جواد کاوسیان