کلیدواژه‌ها = معلم
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده و هنجارسازمانی بر بهزیستی روانشناختی معلمان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 60-78

احسان بختیاری؛ پرویز صباحی؛ ابوالفضل کرمی؛ مجید صفاری نیا


3. بررسی اثر سبک‌های دل‌بستگی بر اعتیاد به کار و درگیرشدن درکار

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 104-120

ناصر سیف اللهی؛ تورج حسن زاده