کلیدواژه‌ها = شیوه های تربیتی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی سبک های فرزند پروری و اختلالات خوردن در دانشآموزان تیز- هوش و عادی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 138-154

محمد نریمانی؛ اصغر پوراسمعلی؛ مرتضی عندلیب کورایم