کلیدواژه‌ها = انگیزه پیشرفت
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش مشارکت والدین در انجام تکالیف درسی برانگیزش پیشرفت و اضطراب مدرسه دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 92-111

مهدی رحیمی؛ فاطمه رسولی فتح آباد؛ مریم زارع


2. نقش فرهنگ سازمانی مدرسه و خودتنظیمی در پیش بینی انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 113-130

وحید فلاحی؛ نیلوفر میکائیلی؛ اکبر عطادخت