کلیدواژه‌ها = بازخورد عمومی و غیرعمومی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر انگیزشی بازخورد عمومی و غیرعمومی بر یادگیری حرکتی دانش-آموزان دختر دوازده ساله

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 148-162

لیلی علیزاده؛ فاطمه سادات حسینی؛ حدیث صفری