کلیدواژه‌ها = جهت‌گیری مثبت نسبت به مدرسه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی آموزش اجتماعی-عاطفی و آموزش ذهن آگاهی بر افزایش جهت‌گیری مثبت نسبت به مدرسه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 7-26

ملیحه احمدی؛ کیانوش هاشمیان؛ فریبرز درتاج؛ خدیجه ابوالمعالی