کلیدواژه‌ها = رفتارهای کاری نوآورانه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه‌ی چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه پایه دوم شهر اردبیل

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 47-59

عظیم امیدوار؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه