کلیدواژه‌ها = مرزهای ارتباطی خانواده
تعداد مقالات: 1
1. پرسشنامه مرزهای ارتباطی خانواده (RBQ): ساخت و هنجاریابی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 167-185

احمدرضا کیانی چلمردی؛ مسعود اسدی؛ اصغر شیرعلی‌پور؛ الهام فتحی