کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی تحصیلی
تعداد مقالات: 11
2. ارائه مدل علّی روابط ابعاد جهت‌گیری اهداف پیشرفت و کمک‌طلبی تحصیلی: نقش درگیری تحصیلی و خودکارآمدی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 139-161

محمد حسن صیف؛ احمد رستگار؛ سعید طالبی؛ میترا یادگار؛ راهیل قائدی


3. ارائه مدل علّی درگیری تحصیلی و اخلاق تحصیلی با تقلب تحصیلی: نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 131-155

سعیده سبزیان؛ عزت اله قدم پور؛ فضل الله میردریکوند


5. نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با انگیزش پیشرفت

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 22-42

یوسف دهقانی؛ سید علی افشین؛ فریده سادات حسینی؛ مهری سعیدی


6. پیش بینی سلامت روان دانش‌آموزان براساس باورهای دینی، خودکارآمدی تحصیلی و رشد اخلاقی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 143-157

سیف اله مدبر؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ نسیم محمدی


9. بررسی روابط ساختاری ادراک از جو مدرسه و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 122-138

سعید مهنا؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی زادگان