کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
تعداد مقالات: 9
3. اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و نوروفیدبک بر ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 177-195

مهدی غیاثی گیشی؛ علی مشهدی؛ علی غنائی چمن آباد


5. رابطه بین امید ،خوش‌بینی و معنای تحصیل با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 137-152

علی عیسی زادگان؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ فیروز مروئی میلان


8. ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 90-103

نیلوفر میکاییلی؛ غلامعلی افروز؛ لیلا قلیزاده