کلیدواژه‌ها = انگیزش تحصیلی
تعداد مقالات: 6
2. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی در افزایش انگیزش نسبت به تحصیل در دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 176-199

فاطمه عطایی؛ عبدالجواد احمدی؛ علیرضا کیامنش؛ علی اکبر سیف


4. مقایسه‌ی پیشرفت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دو گروه از دانش‌آموزان بی‌سرپرست و دارای سرپرست

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-36

سجاد بشرپور؛ فاطمه قربانی؛ اکبر عطادخت؛ اسماعیل سلیمانی


5. مقایسه‌ی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 139-155

محمد نریمانی؛ زرار محمدامینی؛ عادل زاهد؛ عباس ابوالقاسمی