دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1392 
8. رابطه ی شیوه های فرزند پروری والدین و کمرویی با خلاقیت در تیزهوشان

صفحه 137-153

ندا فراهینی؛ غلامعلی افروز؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبایی