دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تابستان 1396 
7. نقش هوش اخلاقی و ادراک خطر در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی و اهمال‌کاری دانش‌آموزان

صفحه 124-145

محمد نریمانی؛ گلاویژ محمدی؛ نسرین الماسی راد؛ جهانگیر محمدی