نویسنده = ������ �������������������� ������
تأثیر آموزش تفکر مثبت به مادران بر کاهش اختلال‌های بیرونی شده کودکان آن‌ها

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 125-142

علیرضا کاکاوند؛ حسن شمس اسفندآباد؛ معصومه بیرانوند