نویسنده = ������������ ��������������
نقش هوش اخلاقی و ادراک خطر در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی و اهمال‌کاری دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 124-145

10.22098/jsp.2017.571

محمد نریمانی؛ گلاویژ محمدی؛ نسرین الماسی راد؛ جهانگیر محمدی