نویسنده = ���������� �������� ��������
دلالت‌های تربیتی رویکرد روان‌شناختی سازنده‌گرایی در طراحی محیط‌های یادگیری فن‌آورانه

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 159-175

10.22098/jsp.2018.735

مهران فرج اللهی؛ محمد رضا سرمدی؛ مهدی معینی کیا؛ حسین آدمیت


الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی، جهت گیری هد فهای پیشرفت و هوش معنوی در درس زیست شناسی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 118-136

d_2_92_12_18_7

جمال عاشوری؛ شهنام آزاد مرد؛ سیده سمیه جلیل آبکنار؛ مهدی معینی کیا


فراتحلیل پژوهشهای انجام یافته در خصوص نقش الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 93-107

d_1_1_91_3_1_6

مسعود گنجی؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا