نویسنده = ������������ ����������������
تأثیر شایستگی‌های رهبری دانش مدارس در تعمیق یادگیری دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 50-65

10.22098/jsp.2018.656

داریوش افروز؛ یوسف نامور؛ صدرالدین ستاری