نویسنده = ����������������������� ����������
پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده، احساس تنهایی و هراس اجتماعی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 81-98

10.22098/jsp.2017.539

علیرضا کاکاوند؛ شقایق نیک اختر؛ مهران سرداری‌پور