نویسنده = �������� ������������ ��������
نقش پردازش اطلاعات و سبک‌های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانش‌آموزان دارای بدشکلی بدن

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 111-127

زهرا مهدی زاده؛ عباس ابوالقاسمی؛ زهرا رستم اوغلی