نویسنده = ���������������� ���������� ������������
اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر پردازش شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

دوره 4، شماره 3، آذر 1394، صفحه 119-136

10.22098/jsp.2015.359

نرگس نوری زاده؛ فرزانه میکاییلی منیع؛ رضا رستمی