نویسنده = ���������������� ��������
مقایسه اهمال‌کاری تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش‌آموزان پسر مصروع و غیرمصروع

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 173-188

10.22098/jsp.2020.909

عزت‌اله قدم‌پور؛ روح الله درخشان فر؛ حافظ پادروند؛ مریم قربانی