نویسنده = ������������ ������������ ����������
اثربخشی اجرای روش خودتنظیمی گام‌به‌گام بر تعلل‌ورزی در انجام تکالیف تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 199-220

10.22098/jsp.2020.1072

محمدرضا ذوقی‌پایدار؛ راحله مشاوری ایزدی؛ خسرو رشید؛ رسول کردنوقابی