نویسنده = ���������������� ��������
بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه همدلی و همدردی در دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 115-129

10.22098/jsp.2017.541

محمد نریمانی؛ وحید فلاحی؛ یاسر حبیبی؛ بهمن زردی


بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با سوءمصرف مواد در بین دانش‌آموزان متوسطه شهر سمنان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 132-145

محمد نریمانی؛ مجتبی رجب پور؛ عذرا احمدی؛ حسن یاقوتی زرگر؛ زهرا رستم‌اوغلی


نقش عوامل روان‌شناختی در پیش‌بینی اختلال پرخوری

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 86-105

jsp-3-3-6

محمد نریمانی؛ محمد علی قاسمی نژاد


مقایسه ی پنج عامل بزرگ شخصیتی و خودکارآمدی در دانش آموزان تیزهوش و عادی

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 164-180

d-2-3-92-7-9

محمد نریمانی؛ مجتبی عینی؛ حمیدرضا دهقان؛ حانیه غلامزاده؛ مجید صفارینی


مقایسه ی سبک های فرزند پروری و اختلالات خوردن در دانشآموزان تیز- هوش و عادی

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 138-154

d-2-2-92-4-9

محمد نریمانی؛ اصغر پوراسمعلی؛ مرتضی عندلیب کورایم


اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر خودکارآمدی و ابعاد آن در دان شآموزان ADHD دارای نشانههای

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 57-73

d_1_4_91_12_1_4

سعید رجبی؛ عباس ابوالقاسمی؛ محمد نریمانی؛ فاطمه قائمی


مقایسه ابعاد درونی و بیرونی سبکهای تفکر دانشآموزان نابینا و بینا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 108-118

d_1_1_91_3_1_7

محمد نریمانی؛ اسماعیل سلیمانی؛ عباس ابوالقاسمی