نویسنده = ������������������ ������������
نقش فرهنگ سازمانی مدرسه و خودتنظیمی در پیش بینی انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 113-130

10.22098/jsp.2019.816

وحید فلاحی؛ نیلوفر میکائیلی؛ اکبر عطادخت