نویسنده = ������������ �������������� ��������
بررسی عوامل سازمانی اثرگذار بر ایده‌ی کارآفرینی در بین معلمان مدارس متوسطه‌ی شهرستان اردبیل

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 38-51

محمد باشکوه اجیرلو؛ مسعود مرادی؛ علی حیدری اناری


رابطه سبک های یادگیری با الگوی تدریس انطباقی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 101-115

jsp-3-1-93-3-7

مسعود مرادی؛ محمد باشکوه اجیرلو